دانلود پایان نامه معماریرساله معماریسینما

دانلود رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

کد محصول:349

با توسعه جوامع انسانی و بروز خلاء معانی در فضاهای ساخته شده، کیفیت فضاها و نقش مؤلفه های ادراکی در شکل دهی فضاهای مختلف، مورد توجه طراحان و برنامه ریزان محیطی قرار گرفته است. در این میان، نشانه ها به عنوان عناصری مطرحند که می توانند خوانایی شهرها را تقویت نموده و با نمود کالبدی ارزش های معنایی و فرهنگی جامعه، موجب ایجاد و تداوم هویت شهری شوند. از این رو، دستیابی به ابزارهایی جهت تعریف و ایجاد نشانه های شهری ضروری می نماید. در این راستا هدف از پژوهش حاضر، یافتن معیارهای مؤثر در نشانه شدن یک عنصر در فضای شهری، جهت دستیابی به رهنمودهای طراحی یک مجموعه سینمایی در شهر تهران می باشد. بدین منظور در این پژوهش کیفی، پس از مرور ادبیات موضوع و تدوین یک چارچوب مفهومی از نشانه های شهری و مؤلفه های تشکیل دهنده آن در قالب رویکرد نشانه شناسی لایه ای، با انجام یک پژوهش میدانی، به شناسایی نشانه ها در محیط شهری و عوامل مؤثر بر ایجاد آنها از دیدگاه مخاطبان پرداخته شده است. یافته های بدست آمده، حاکی از تأثیرگذاری سه مؤلفه ی اصلی کالبدی، کاربری و معنایی در شکلگیری نشانه های شهری است. همچنین نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد در صورتی که ارتباط مؤلفه ها با توجه به مناسبات مکانی و زمانی، همسو و وحدتگرا باشد، منجر به شکل گیری یک بافت کارکردی و قابل ادراک شده و موجبات خوانایی و هویت مندی محیط شهری را فراهم می آورد. در ادامه، با بهره گیری از این یافته ها، یک مجموعه ی سینمایی در شهر تهران طراحی شده است.

واژگان کلیدی:رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی ،پایان نامه مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی،پایان نامه معماری

————————————————————————————————————————————————————————————————–

نکات مهم:

1-تمامی رساله های موجود در سایت مطابق آیین نامه های پژوهشی تدوین گردیده است.

2-تمام رساله ها دارای منابع درون متنی در پایان هر سطر و همچنین فهرست منابع در انتهای رساله می باشند.

3-نمونه های موردی که در هر رساله آورده شده شامل پلان و نقشه می باشد.

4-ظوابط و استاندارد های طراحی در هر رساله آورده شده است.

5-هر رساله شامل بخش اقلیم و تحلیل سایت می باشد.

———————————————————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

مشخصات محصول:

نام محصول: رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی

قیمت: 25 هزار تومان

فرمت فایل:word

تعداد صفحات:161صفحه

حجم فایل:9 مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانک


مشخصات محصول:

نام محصول:نقشه های مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی+تصاویر سه بعدی کامل

قیمت:35 هزار تومان

فرمت فایل:,dwg,jpg

حجم فایل:31 مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

—————————————————————————————————————————————————————————————————————


رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی , پروپوزال مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی ، مطالعات مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی , برنامه فیزیکی مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی ,دانلود مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی ،دانلود مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی ،رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی، رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی ، طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی ،رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا