دانلود پایان نامه معماریفرهنگی

خانه شهروند،مکانی برای همه مردم شهر+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+رندرها+فایل سه بعدی مکس+شیت بندی

کد محصول:251

چکیده:

انسان در طول زندگی اش هرگز در هیچ قالبی از فضاي زیستی جاي نگرفته و جاي داده نیز نیامده است انسانهایی که براي خود ، به میل و به سلیقه خود فضایی براي سکونت و مکانی براي عبادت ساختند، با گذشت روزگار و پدیدار آمدن اندیشه هایی تازه و با آفریده شدن ابزارهایی کالبدي فضاي تازه ،خود آنچه ساخته بودند را دگرگون کردند و احترام به فراورده هاي خویش را مقارن با حفظ صوري وکالبدي آن ندانستند اما سواي تظاهرات فردي زندگی انسانی که به حیات این جهان اش بیشتر وابسته اند وسواي تمایلات درونی و ذاتی وي به کاوش در کائنات و به جستجو در عالم معنی که تا امروز گنجینه هایی عظیم از فراوده هاي فکري بار آورده اند انسان نیازمند فضایی است که در آن خود را با دیگران بیابد وتظاهرات اجتماعی خویش را درآن و با دیگران با نمایش گذارد زندگی اجتماعی وارتباطات آزاد جمعی و در پی بروز رشد وپرورش فکري فردي و جمعی آنان تجلی اندیشه ها ، احساس ، رفتارها و روابطی را موجب می گردید که ر ظرف زمان به برقراري تداوم وارزشهایی آزاد و جمعی آنها می انجامید .

برگزاري چنین رفتارها و روابطه هاي جمعی در حیطه مکانی خاص و در قالب کالبدي کاربردي خاص و در طول سالیان ، نوعی بینش اجتماعی مبتنی بر مشارکت ومسئولیت جمعی را در برابر تجربه زندگی فردي پدید آورد

آنچه برداشت معمول ومتداول ما از قالب است در شکلی بی تغییر و بی قابل تکثیر و تکرار خلاصه می شود این قالب که در لحظه تدبیر و تدوین نمی تواند خالی از آندیشه ها و سلیقه هایی منعین باشد ، بالافاصله پس از ساخته شدن به صورت ظرفی در می آید که نمی تواند مظروف خود را به هیچ قید وشرطی در خود نگاهدارد .

ساختمان بنا شده جسم تثبیت شده اي در فضاي مکانی زمانی است که تداومل اعتبار ارزشهاي کاربردي ومعنوي اش در گروه ثابت ماندن اندیشه ها ، رفتارها ، نیازها و سلیقه هاي مردمانی است که در آن زندگی می کنند پس هر بنایی می تواند دیر یا زود ، در جهان رابطه هاي معنوي ، فاقد کارایی معنوي شود وروي به ویرانی گذارد هر گاه اندیشه هایی و نیازهایی پدید آورنده آن کمرنگ شود یا رو به زوال گذارد .

در جهان گسترده و متنوع تجاري و معماري و شهر سازي فرآورده هایی یافت می شوند که بیشترین میزان هماهنگی به وجود می آیند و خاص گردهم آیی و متضمن زندگی آزاد وامور جمعی مردمانی می گردند که سواي آن جایی براي تظاهرات فردي و جمعی نداشتند .

از این رو بر آن هستیم تا با خلق فضا وساختاري پویا و هماهنگ با اجتماع انسانی فضاي عمومی شهر را به سمت جهانی از روابط و حیات مدنی متحول دراین زمان بریم ، اگر تنها فضاهاي عمومی در گذشته میادین شهري بود امروزه پدیده هاي عمومی در شهرها گسترش کمی وکیفی یافته و مرتباً بر پهنا و ژرفاي آنها افزوده می شود این مساله زمینه ساز شکل گیري محیطی است که در تقابل با عرصه خصوصی شهري بستري براي هویت یابی فرد در اجتماعات انسانی و حضور اثر بخش او در محیط شهري است  طراحی گونه اي از کالبد ومحتواي عمومی شهري که یکایک شهروندان وگروههاي مختلف اجتماعی را به مشارکت در خلق محیطی زندگی مطلوب و پایدار فرا می خواند جایی براي همه مردم شهر.  

———————————————————————————————————–

نکات مهم:

1-تمامی رساله های موجود در سایت مطابق آیین نامه های پژوهشی تدوین گردیده است.

2-تمام رساله ها دارای منابع درون متنی در پایان هر سطر و همچنین فهرست منابع در انتهای رساله می باشند.

3-نمونه های موردی که در هر رساله آورده شده شامل پلان و نقشه می باشد.

4-ظوابط و استاندارد های طراحی در هر رساله آورده شده است.

5-هر رساله شامل بخش اقلیم و تحلیل سایت می باشد.

————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————-

نام محصول:فایل کامل مطالعات خانه شهروند
قیمت:20 هزار تومان
فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:132صفحه
حجم فایل:5 مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

 

——————————————————————————————————————————————–

نام محصول:نقشه های اتوکدی خانه شهروند +رندرها+فایل سه بعدی مکس+شیت بندی
قیمت:45 هزار تومان
فرمت فایل:dwgوjpg  (قابل ویرایش)
حجم فایل:21 مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

 


————————————————————————————————————————-

دانلود رساله و پایان نامه معماری،دانلود پایان نامه معماری،دانلود پایان نامه و رساله معماری،دانلود مطالعات معماری،دانلود رایگان پایان نامه معماری،دانلود رساله معماری،دانلود طرح نهایی معماری،دانلود پایان نامه،دانلود رساله،دانلود پایان نامه خانه شهروند ،مطالعات خانه شهروند،دانلود رساله خانه شهروند ،دانلود طرح نهایی  خانه شهروند ،دانلود پلان خانه شهروند،دانلود خانه شهروند ،نمونه موردی  خانه شهروند ،ظوابط و استاندارد های  خانه شهروند،برنامه فیزیکی  خانه شهروند،پایان نامه خانه شهروند

رساله خانه شهروند, پروپوزال خانه شهروند،طراحی خانه شهروند ,مطالعات خانه شهروند , برنامه فیزیکی  خانه شهروند ,دانلود  خانه شهروند،دانلود خانه شهروند،رساله  خانه شهروند، رساله  خانه شهروند ، طراحی  خانه شهروند ، رساله  خانه شهروند ،نمونه  خانه شهروند،پایان نامه خانه شهروند

دانلود پایان نامه و رساله معماری

دانلود رایگان پایان نامه معماری،دانلود رساله معماری،دانلود طرح نهایی معماری،رساله معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا