آموزشیدانلود پایان نامه معماریرساله کارشناسی ارشد معماری

دانلود رساله طراحی دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله طراحی دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

کد محصول:368

تئاترهنری است که امروزه ضرورت حفظ وحراست ازآن بیش ازهرزمان دیگراحساس می شود٬چراکه درقرن بیست ویکم ایجادارتباط مهم ترین عامل درزندگی است وتئاتر که مجموعه ای ارتمام هنرهای بشری ازجمله نقاشی ٬موسیقی٬شعروادبیات است ژرف ترین راه برای برقراری ارتباط فرهنگی٬اجتماعی وسیاسی بادیگری است.به همین دلیل امروزه ماکمترجامعه ای رادردنیامی توانیم تصورکنیم که دارای شکلی ازهنرنمایش نباشد.وسینما نیز به عنوان یک پایگاه مردمی درجامعه ٬جایگاه ویژه ای رادراختیاردارد.سینما یکی ازبهترین اکتشافات بشراست.که به صورت نامحدودی می توانددرخدمت مردم جامعه باشد. بنابراین آنچه دراین پروژه موردتاکیدقرارمی گیرد٬ایجادیک مجتمع دانشگاهی است که هدف ازاجرای آن ٬تربیت وتامین افرادمتخصص وهنرمند دررشته هایی است که قادرباشند نیازهای روزافزون جامعه رادرزمینه های مختلف مربوط به نمایش وسینما پاسخگو باشند. این رساله به بررسی عدم توجه به مکان های آموزشی سینماوتئاتر درایران وبالاخص استان گیلان٬ودرنتیجه ارائه طرحی جامع که دربرگیرنده تمامی نیازهای آموزشی درزمینه هنرهای نمایشی وسینما باشدمی پردازد٬وامیداست که حداقل معماران باتوجه بیشتربه این مقوله وبررسی نیازهای دست اندرکاران ودانشجویان این هنرها٬بتوانندکمکی دراین زمینه انجام دهند.زیرااین معماران هستندکه بنای آبادانی هرکشورراخواهندگذاشت.

واژگان کلیدی:رساله دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر ،پایان نامه دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر،پایان نامه معماری

————————————————————————————————————————————————————————————————–

نکات مهم:

1-تمامی رساله های موجود در سایت مطابق آیین نامه های پژوهشی تدوین گردیده است.

2-تمام رساله ها دارای منابع درون متنی در پایان هر سطر و همچنین فهرست منابع در انتهای رساله می باشند.

3-نمونه های موردی که در هر رساله آورده شده شامل پلان و نقشه می باشد.

4-ظوابط و استاندارد های طراحی در هر رساله آورده شده است.

5-هر رساله شامل بخش اقلیم و تحلیل سایت می باشد.

———————————————————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

مشخصات محصول:

نام محصول: رساله دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر

فرمت فایل:word

تعداد صفحات:131صفحه

حجم فایل:10مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانک


مشخصات محصول:

نام محصول:نقشه های دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر +تصاویر سه بعدی کامل

فرمت فایل:,dwg,jpg

حجم فایل:28مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

—————————————————————————————————————————————————————————————————————


رساله دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر , پروپوزال دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر، مطالعات دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر, برنامه فیزیکی دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر ,دانلود دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر ،دانلود دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر،رساله دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر، رساله دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر ، طراحی دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر،رساله دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر

دکمه بازگشت به بالا