دانلود پایان نامه معماریرساله کارشناسی ارشد معماریفرهنگی

دانلود رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

کد محصول:370

کم توجهی به ریشه های معماری معاصر ایران، موجب بیگانگی معماری کنونی با بنیادهای مفهومی آن بوده است و از سویی به کارگیری مفاهیم بنیادین معماری سنتی، به تنهایی پاسخگوی نیازهای زندگی امروز نیست. اما با تعمق در معماری سنتی ایرانی، اصول و تفکر ویژهی مستتر در حکمت اسلامی ایران هویدا میگردد. به نظر میرسد با شناخت و تلفیق این اصول با ضرورت های زندگی امروز، علاوه بر حفظ ارزش های معماری سنتی ایرانی، می توان به رویکردی نو برای طرح معماری دست یافت. تدقیق در فلسفه حکمت متعالیه ی ملاصدرا، بهمنظور بررسی ساختار معماری اسلامی ایرانی، دستمایه ی این تحقیق میباشد. رساله درپی پاسخ به این سوال است که آیا میتوان پیوندی مشابه آنچه که ملاصدرا میان حکمت باستانی ایران و حکمت عقلگرای مشا ایجاد کرده است را میان مفاهیم معماری سنتی ایران و معماری عقلگرای مدرن ایجاد کرد؟ این پایان نامه با روش پژوهش ترکیبی تفسیری-تاریخی و توصیفی انجام پذیرفته و درزمره تحقیقات کیفی قرار دارد. دادههای آن، از مطالعات اسنادی و مشاهدات غیر مشارکتی بهدست آمده است. این تحقیق با بررسی اصول فکری حکمت متعالیه، در سامانهی جستوجوی ساختارگرایی با محوریت تاثیر تفکر فلسفی در معماری، انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به نظرگاه ملاصدرا و اصل اصالت وجود، میتوان هدف اصلی معماری را ایجاد ارتباط میان مخاطب و عالم معنا، بهمنظور توجه انسان به وجود مطلق قرار داد. دستیابی به این هدف از طریق بهکارگیری اصولی همانند الهام و استعاره، تجلی نور و تجلی کثرت در وحدت که ریشه در حکمت متعالیه داشته -و تبلور این ویژگی ها در کهن الگوهایی نظیر گذار قدسی، بهشت گمشده، ماندالا و… در معماری سنتی ایرانی مشاهده شده- است، ممکن میگردد. این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول به طرح مساله، ضرورت و اهداف پرداخته شده است. فصل دوم با عنوان مبانی نظری، شامل مبانی نظری و ادبیات تحقیق است. در مبانی نظری تبیین نسبتا جامعی از روند فکری ملاصدرا و چگونگی تلفیق فلسفه مشا و حکمت باستان ایران انجام گرفته است. در فصل سوم مراحل مطرح شده در نظرگاه صدرا در تلفیق فلسفه مدرن و سنتی در معماری تاویل داده شده و به شناخت و بررسی معماری از نظرگاه حکمت متعالیه پرداخته شده است. در فصل چهارم با عنوان یافته ها، نتایج حاصل از بررسی های انجام شده ارایه شده و مفاهیم مستخرج از معماری سنتی در قالب الزامات زندگی مدرن ارایه شده است. در فصل پنجم با عنوان فرایند طراحی اطلاعات مربوط به موضوع طراحی و بستر شکل گیری طرح تدوین شده و در نهایت طرح مورد نظر شده است.

واژگان کلیدی:رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا ،پایان نامه مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا،پایان نامه معماری

————————————————————————————————————————————————————————————————–

نکات مهم:

1-تمامی رساله های موجود در سایت مطابق آیین نامه های پژوهشی تدوین گردیده است.

2-تمام رساله ها دارای منابع درون متنی در پایان هر سطر و همچنین فهرست منابع در انتهای رساله می باشند.

3-نمونه های موردی که در هر رساله آورده شده شامل پلان و نقشه می باشد.

4-ظوابط و استاندارد های طراحی در هر رساله آورده شده است.

5-هر رساله شامل بخش اقلیم و تحلیل سایت می باشد.

———————————————————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

مشخصات محصول:

نام محصول: رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا

فرمت فایل:word

تعداد صفحات:258صفحه

حجم فایل:10مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانک


مشخصات محصول:

نام محصول:نقشه های مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا +تصاویر سه بعدی کامل

فرمت فایل:,dwg,jpg

حجم فایل:32مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

—————————————————————————————————————————————————————————————————————


رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا, پروپوزال مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا، مطالعات مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا, برنامه فیزیکی مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا ,دانلود مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا ،دانلود مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا،رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا، رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا ، طراحی مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا،رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا

دکمه بازگشت به بالا