دانلود رساله بیمارستان

دانلود رساله بیمارستان

با توجه به اینکه انسان‌ها بخش زیادی از زمان خود را در فضاهای سربسته می‌گذرانند، لزوم توجه به طراحی و معماری در فضاهای شکل دهنده یک مکان داری اهمیت زیادی می‌باشد. به‌ بیان دیگر عمده‌ترین بخش از هر مکانی از منظر معماری، فضاهای داخلی آن مکان می باشد. چرا که بیشترین میزان حضور هر کاربر در یک بنا، طبیعتا فضاهاي داخلی آن مکان نه محیط بیرونی است.

در مراکز درمانی نیز ارائه خدمات در بخش هاي مختلف، سیرکولاسیون  مناسب و انجام صحیح پروسه ها منوط به طراحی مناسب فضاهاي داخلی است. بعلاوه تامین شرایط آسایش و رفاه تمامی افراد از جمله بیماران، کارکنان و مراجعه کننده ها می تواند در بهره وري و بازدهی خدمات موثر باشند و روند بهبود بیماران را افزایش دهند. از این رو  توجه به بحث  طراحی فضاهای داخلی بسیار با اهمیت می باشد.

در رابطه با مطالب مرتبط با فضاهاي داخلی در مراکز درمانی میشود به مواردي مثل زیربناي بیمارستان ، جانمایی و ارتباط فضاهای داخلی، ابعاد و تناسبات داخلی، عناصر و جزییات ارتباطی، ظوابط نازك کاري، ظوابط بازشو ها، نور و روشنایی ، رنگ ، ظوابط عایق بندي و تنظیم صدا، کنترل عفونت، ایمنی در فضا هاي داخلی و ظوابط معلولین در فضا هاي داخلی و… اشاره کرد.

در ادامه با وب سایت بانک آرک همراه باشید تا بهترین و کامل نرین رساله معماری هتل ها را تقدیم شما عزیزان کنیم.

دکمه بازگشت به بالا