پاورپوینت تعیین و معرفی معیار های اجتماعی- فرهنگی در مکانیابی سایت های گردشگری و جانمایی کاربری های متعدد داخل سایت

قیمت قبل از تخفیف 120000 تومان
دکمه بازگشت به بالا