دانلود پایان نامه معماریرساله معماریفرهنگی

دانلود رساله خانه معمار با رویکرد حس مکان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله خانه معمار با رویکرد حس مکان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

کد محصول:386

موضوع رسالهﻯ حاضر طراحی یک مرکز فرهنگی معماری با عنوان خانهﻯ معمار می باشد، که با رویکرد حس مکان در معماری صورت گرفته است. در این رساله به دنبال ایجاد امکانی بوده ایم که فراهم کننده تعاملات بیشتر بین سه گروه عمدهﻯ جامعه حرفه ای، جامعهﻯ آکادمیک و علاقه مندان به معماری باشد. و با طراحی این مرکزمکانی را برای رویارویی این افراد فراهم آورده ایم. با توجه به رویکرد رسالهﻯ حاضر با عنوان حس مکان در معماری مبانی نظری این رساله در دو بخش که یکی در جهت روشنگری ماهیت تکنولوژی از طریق طرح سوال هایی که از هستی آن پرسشگری کرده اند شکل گرفته است؛ که با بررسی تعاریف موجود تکنولوژی، امکان ارائه یک تعریف جامع و مانع برای آن از منظر این رساله مورد پرسش قرار گرفت و در کنار آن با یک جستجوی واژه شناسانه در خصوص مفهوم نخستینی که تکنولوژی از آن برگرفته شده، تحولات اندیشه آن را مورد ارزیابی قرار داده ایم؛ که نتیجهﻯ آن حاصل شدن بخشی از ادراک کلی نسبت به تکنولوژی است و هم چنین در بخشی دیگر فضای مفهومی تکنولوژی را در نسبت با سایر مظاهر عالم مدرن از جمله تاریخ، مدرنیته، علم، هنر، و فرهنگ مورد ارزیابی قرار داده ایم که به پیروی از آن ادراک گسترده‌تری را از تکنولوژی فراهم ساخته ایم. بنا بر مطالعات انجام شده ابعاد مختلف حس مکان و نسبت ها و روابط آن را باز شناسی نموده ایم.  اما برای روشن شدن بیشتر موضوع در بخشی دیگر از رساله به شناخت موضوع طراحی از طریق بررسی نمونهﻫﺎﻯ مشابه، استانداردﻫﺎﻯ طراحی مورد نیاز و شناخت وضع موجود پرداخته شد. که نهایتاً با بدست آمدن یک برنامه فیزیکی مرحلهﻯ طراحی معماری آغاز شد. طرحی که جایگاهی مجسم برای به نمایش گذاردن گوشه ای از رهیافت های نظری این رساله باشد.

واژگان کلیدی:رساله خانه معمار با رویکرد حس مکان ،پایان نامه خانه معمار با رویکرد حس مکان

————————————————————————————————————————————————————————————————–

نکات مهم:

1-تمامی رساله های موجود در سایت مطابق آیین نامه های پژوهشی تدوین گردیده است.

2-تمام رساله ها دارای منابع درون متنی در پایان هر سطر و همچنین فهرست منابع در انتهای رساله می باشند.

3-نمونه های موردی که در هر رساله آورده شده شامل پلان و نقشه می باشد.

4-ظوابط و استاندارد های طراحی در هر رساله آورده شده است.

5-هر رساله شامل بخش اقلیم و تحلیل سایت می باشد.

———————————————————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

مشخصات محصول:

نام محصول: رساله خانه معمار با رویکرد حس مکان

فرمت فایل:word

تعداد صفحات:195صفحه

حجم فایل:10مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانک


مشخصات محصول:

نام محصول:نقشه های خانه معمار با رویکرد حس مکان+تصاویر سه بعدی کامل

فرمت فایل:,dwg,jpg

حجم فایل:28مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

—————————————————————————————————————————————————————————————————————


رساله خانه معمار با رویکرد حس مکان, پروپوزال خانه معمار با رویکرد حس مکان، مطالعات مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا, برنامه فیزیکی مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا ,دانلود مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا،رساله مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا، رساله مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا ، طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا،رساله مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا

دکمه بازگشت به بالا