رساله کارشناسی ارشد معماری

دانلود رساله مرکز اقامتی آموزشی کودکان بی سرپرست+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله اقامتگاه کودکان بی سرپرست+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مجتمع تجاری چند منظوره با رویکرد تعاملات اجتماعی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله کانون پرورش خلاقیت کودکان +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری پایدار +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله پردیس کتاب +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مرکز درمانی و پژوهشی بیماران سرطانی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله پژوهشگاه فرهنگ و هنر +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مرکز امداد و نجات مدیریت عملیات بحران +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مجموعه مذهبی – فرهنگی با رویکرد عرفان +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله نمایشگاه بین‌المللی تهران +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله فرهنگسرای ایرانی با رویکرد نماد شناسی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله پردیس تجاری – تفریحی با رویکرد معماری سبز+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله خانه پرورش استعدادهای کودکان با رویکرد علوم رفتاری+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مجموعه آموزشی دخترانه+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دانلود رساله مجموعه ورزشی و تفریحی با رویکرد تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

دکمه بازگشت به بالا