دانلود پروژه مرمت

تعمیر یا مرمت خرابی های ساختمان امری بسیار قدیمی است. طبعا هر ساختمانی در طول زمان و بر اثر آسیب های طبیعی و آسیب های انسانی نیازمند مرمت بوده است و آدمی همواره در طول تاریخ با مداخله در بناها، درصدد تعمیر یا ترمیم خرابیها برمی آمده است. همچنین، در طول زمان بعضی ساختمان ها به دلیل نیازمندی به تغییرات مورد تعمیر قرار می گرفته اند؛ مگر اینکه آسیب وارد آمده یا نیاز به تغییر فضا چنان بوده باشد که نیازمند تخریب کامل (یا ناقص) بنا بوده؛ بنای دیگری بر جای بنای سابق ساخته باشند. بنابراین هر نوع مداخله ای در بنا برای تغییر وضعیت آن، امری گریزناپذیر بوده است.

بناهای تاریخی صرف نظر از ابعاد کالبدی ، ابعاد  دیگری نیز دارند که ارزش های تاریخی، فرهنگی، هنری و کلیه ی ارزشهای غیرمادی را با خود حمل می کنند. توجه اولی و ناگزیر به کالبد بناها در بسیاری از مرمتها موجب شده است که به این ابعاد غیرکالبدی توجه کمتری بشود. اهمیت این مسئله به خصوص بیشتر از آن رو است که شخصیت، ارزش، نقش تاریخی، بیان فرهنگی و سایر ارزش هایی که یک بنا دارد، همان بخش هایی از بنا هستند.

روش های مرمت ابنیه و بناهای تاریخی

به طور کلی روش های مرمت و باززنده سازی بناهای تاریخی به چند دسته ی زیر تقسیم بندی می شود:

 – مرمت یا باززنده سازی حفاظتی

–  پاکسازی سبکی

–  باززنده سازی تاریخی

– مرمت تکمیلی

– باززنده‌سازی، مرمت استحکامی

 -باززنده‌سازی جامع و کامل

بدین ترتیب روند دارای تداوم و تکامل استفاده از روش های مرمتی گذشته در رویکردهای دوره های بعدی تا امروز ادامه یافته است. به عنوان مثال، بسیاری از اقداماتی که در دهه های اخیر در رویکرد معاصرسازی و بازآفرینی انجام می شود، در گذشته در قالب عناوین و روشهای دیگر هم صورت گرفته، اما به عنوان یک برنامه عمل در یک بازه زمانی، این روش مجموعه اقدامات هدفمندی را با منابع مالی مشخص و دست اندرکاران معین معرفی می کند. مطالعات بررسی های دیگر از جمله درباره تجارت جهانی نشان میدهد پیدایش برنامه ریزی شهری و پیوند آن با مرمت باعث شکل گیری مرمت شهری شد. با توجه به هدف غائی مرمت شهری جهت اصلاح امور شهرها، این حرفه و دانش در همکاری با برنامه ریزی شهری و در انطباق با تحولات جهانی، که در منشورها و قطعنامه ها منعکس گردیده، توانسته تا حدودی پاسخگوی نیازها و رفع مشکلات شهرهای تاریخی باشد.


دسترسی آسان به پروژه ها

 پروژه های مرمت در استان تهران    پروژه های مرمت در استان اصفهان

 پروژه های مرمت در استان مازندران     پروژه های مرمت در استان قزوین

پروژه های مرمت در استان یزد       پروژه های مرمت در استان فارس   

 پروژه های مرمت در استان گیلان     پروژه های مرمت در استان کرمان 

پروژه های مرمت در استان کرمانشاه      پروژه های مرمت در استان آذربایجان شرقی 

 پروژه های مرمت در استان آذربایجان غربی     پروژه های مرمت در استان سمنان

 

پروژه مرمت و احیای خانه لباف اصفهان

پروژه مرمت و احیای مقبره پیر عطا در تهران

پروژه مرمت و احیای حمام صفا قزوین

پروژه مرمت و احیای مسجد جامع سراب

پروژه مرمت و احیای خانه حیاتی ساری

پروژه مرمت و احیای خانه حیاتی ساری

پروژه مرمت و احیای خانه نیما یوشیج شهرستان نور

پروژه مرمت و احیای حوضخانه رستم بيگ مهاباد

پروژه مرمت و احیای خانه فکور رشت

پروژه مرمت و احیای مجموعه ساروتقی اصفهان

پروژه مرمت و احیای تکیه بیگلربیگی کرمانشاه

پروژه مرمت و احیای کلیسای سپورغان ارومیه

پروژه مرمت و احیای خانه کلبادی ساری

پروژه مرمت و احیای کلیسای گوی تپه ارومیه

پروژه مرمت و احیای کنیسه کلیمیان ارومیه

پروژه مرمت و احیای کاروانسرای گنجعلی خان کرمان

پروژه مرمت و احیای حمام آخوند ارومیه

دکمه بازگشت به بالا