دانلود رساله معماری

دانلود رساله معماری

دانلود رساله معماری

دانلود مجموعه بی نظیر 500 رساله معماری کامل در موضوعات مختلف همراه با نقشه های اتوکدی و فایل 3d و پوسترهای لایه باز به همراه فایل ورد قابل ویرایش و پاورپوینت ارائه.

رساله معماری مجموعه از مطالعات فرد یا دانشجو برای به‌دست‌آوردن اطلاعات فنی لازم در جهت انجام‌دادن پروژه طرح نهایی (پایان‌نامه) می‌باشد که در آن از صفر تا صد پروژه را توضیح می‌دهد. رساله همانند یک کتاب قانون است که از پروژه دفاع می‌کند و به اساتید در جلسه دفاع ثابت می‌کند که این ساختمان بر پایة اصول و ضوابط معماری طراحی شده است.

رساله معماری(architecture thesis) و نگارش آن برای دانشجویان، یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال دشوارترین کارها در دوران تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری می‌باشد. راﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻳـک ﭘـﺮوژه ﻣﻮﻓﻖ ﺿﺮوری می‌باشد. ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع، مطالعه و تحلیل نمونه‌های موردی، آشنایی با اقلیم و بستر طراحی، ضوابط و استانداردهای طراحی، روند طراحی و کانسپت، نتیجه‌گیری استفاده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در طراحی و اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی. ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ نقشه‌ها، تصاویر و ﻣﺎﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ است.

دانلود رساله معماری

انتخاب موضوع پایان نامه موضوع پایان نامه و طرح نهایی باید به طریقی انتخاب گردد که نتایج مطالب مورد بحث و تحقیق در پایان نامه در کار طراحی انعکاس داشته باشد و ارتباط مستقیم بین یافته های پایان نامه با رویکرد طراحی برقرار باشد. از این رو، تهیه محتوای یک پایان نامه معماری نشان دهنده مطالعات مربوط به موضوع و مبانی نظری طراحی می باشد. در خصوص مساحت پروژه، اگر چه میزان حداقل مساحت پروژه تعریف نشده، ولی وسعت سطح زیربنای طراحی شده نباید از ۳۰۰۰ متر مربع تجاوز کند.

عنوان پایان نامه از آنجا که لازم است تا دانشجویان به همراه پایان نامه خود به طراحی معماری موضوع مورد بحث در پایان نامه بپردازند، ضروری است تا در عنوان پایان نامه از واژه “طراحی” استفاده شود. از عناوین مبهم و غیر مرتبط با معماری خودداری کرده و عنوان خود را در دو بخش “عنوان اصلی” و “عنوان فرعی” معرفی کنند. مثال: “طراحی باغ اندیشه برای عنوان اصلی و استفاده از رویکرد فلسفه ایرانی اسلامی” برای عنوان فرعی.

نمونه هایی از بهترین رساله معماری در سایت بانک آرک:

1-دانلود رساله مجتمع تجاری چند منظوره با رویکرد تعاملات اجتماعی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

2-دانلود رساله کانون پرورش خلاقیت کودکان +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

3-دانلود رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری پایدار +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

4-دانلود رساله پردیس کتاب +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

5-دانلود رساله باغ موزه کودک +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

6-دانلود رساله مرکز درمانی و پژوهشی بیماران سرطانی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

7-دانلود رساله پژوهشگاه فرهنگ و هنر +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

8-دانلود رساله مرکز امداد و نجات مدیریت عملیات بحران +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

9-دانلود رساله مجموعه مذهبی – فرهنگی با رویکرد عرفان +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

10-دانلود رساله نمایشگاه بین‌المللی تهران +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

11-دانلود رساله فرهنگسرای ایرانی با رویکرد نماد شناسی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

12-دانلود رساله پردیس تجاری – تفریحی با رویکرد معماری سبز+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

13-دانلود رساله خانه پرورش استعدادهای کودکان با رویکرد علوم رفتاری+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

14-دانلود رساله خانه معمار با رویکرد حس مکان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

15-دانلود رساله مجموعه اقامتی و گردشگری با رویکرد معماری زمینه گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

16-دانلود رساله مجموعه آموزشی دخترانه+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

17-دانلود رساله مجموعه ورزشی و تفریحی با رویکرد تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

18-دانلود رساله موزه هنر اسلامی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

19–دانلود رساله بیمارستان تخصصی زنان با رویکرد معماری اقلیمی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

20-دانلود رساله مجموعه بين‌المللي فرهنگي- تجاري با رویکرد زمینه گرایی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

21-دانلود رساله مرکز پرورش خلاقیت‌های هنری کودکان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

22-دانلود رساله طراحی سرای سالمندان با رویکرد معماری سبز+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

23-دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد طراحی بومی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

24-دانلود رساله باغ موزه آب با رویکرد هویت ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

25-دانلود رساله خانه شعر و ادب پارسی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

26-دانلود رساله ایستگاه مرکزی راه آهن با رویکرد به معماری پویا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

27-دانلود رساله مجتمع فرهنگی- تجاری – رفاهی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

28=دانلود رساله هتل پنج ستاره با رویکرد معماری بومی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

29-دانلود رساله خانه هنرمندان ایران با رویکرد پایداری اجتماعی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

30-دانلود رساله مجموعه پژوهشی-یادمانی ملاصدرا +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

31-دانلود رساله مرکز تقریب مذاهب اسلامی با رویکرد ایجاد حس مکان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

32-دانلود رساله طراحی دانشکده هنرهای سینمایی و تئاتر+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

33-دانلود رساله کتابخانه‌ی عمومی با تأکید بر معماری پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

34-دانلود رساله مرکز همایشهای ادبی ایران با رویکرد معماری زمینه‌گرا+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

35-دانلود رساله باشگاه معماران با رویکرد هویت ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

36-دانلود رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با رویکرد معماری بومی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

37-دانلود رساله مجتمع فرهنگی شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

38-دانلود رساله طراحی مرکز تحقیقات محیط زیست+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

39-دانلود رساله طراحی مرکز همایش های شهری با رویکرد پایداری اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

40-دانلود رساله طراحی پردیس هنرهای نمایش با رویکرد معماری بومی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

41-دانلود رساله طراحی استادیوم ورزشی با رویکرد معماری پویا +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

42-دانلود رساله مرکز توانبخشی روزانه جسمی و حرکتی معلولین +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

43-دانلود رساله سرای کودک با رویکرد افزایش خلاقیت کودکان +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

44-دانلود رساله باغ موزه موسیقی با رویکرد معماری سبز+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

45-دانلود رساله طراحی پارک علم و تکنولوژی با رویکرد معماری هوشمند+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

46-دانلود رساله طراحی فرودگاه بین المللی بارویکرد معماری پایدار +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

47-دانلود رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

48-دانلود رساله مرکز درمانی برای کودکان معلول حرکتی و جسمی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

49-دانلود رساله طراحی مجموعه فرهنگی تفريحی ورزشی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

50-دانلود رساله طراحی مجموعه گردشگری اقامتی، تفریحی با رویکرد معماری بومی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

51-دانلود رساله مجموعه سینمایی با رویکرد نمادگرایی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

52-دانلود رساله خانه لباس با رویکرد هویت ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

53-دانلود رساله بیمارستان فوق تخصصی با رویکرد محیط درمانـی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

54-دانلود رساله موزه هنرهای معاصر با رویکرد روانشناسی محیط +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

55-دانلود رساله نمایشگاه بین المللی با رویکرد معماری زمینه گرا +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

56-دانلود رساله هتل ۴ ستاره با تاکید بر معماری سبز +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

57-دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد طراحی اقلیمی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

58-دانلود رساله مرکز اجلاس سران ، با رویکرد معماری بومی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

59-دانلود رساله خانه ادبیات ایران +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

60-دانلود رساله پرديس فرهنگی بانوان +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

61-دانلود رساله پرديس فرهنگی – توريستی با رویکرد معماری بومی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

62-دانلود رساله مرکز درمانی، آموزشی و تحقیقاتی با رویکرد روانشناسی محیط +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

63-دانلود رساله مرکز سینمایی با رویکرد پایداری اجتماعی +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

64-دانلود رساله مرکز تحقیقات الکترونیک و کامپیوتر +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

65-دانلود رساله بیمارستان تخصصی کودکان با رویکرد شفابخش +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

66-دانلود رساله موزه خوشنویسی با رویکرد حس مکان +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

67-دانلود رساله پارک علم و فناوری با رویکرد معماری پایدار +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

68-دانلود رساله موزه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت کودکان +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

69-دانلود رساله باغ سینما با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

70-دانلود رساله پرديس نگهداری از كودكان بی سرپرست+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

71-دانلود رساله سفارت خانه ایران در هند با رویکرد زمینه گرایی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

72-دانلود رساله فرهنگسرا با رویکرد همساز با اقلیم+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

73- دانلود رساله مجتمع ورزشی المپیک زمستانی با رویکرد پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

74-دانلود رساله مرکز خرید تهران با رویکرد با معماری سبز+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

75-دانلود رساله مجتمع مسکونی با رويکرد حس مکان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

76-دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی بين راهی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

77-دانلود رساله مرکز فرهنگی سالمندان با رویکرد پایداری اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

78-دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد روانشناسی محیط+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

79-دانلود رساله باغ موزه فرش با رویکرد هویت ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

80-دانلود رساله مجموعه ورزشی با رویکرد تعاملات اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

81-دانلود رساله سفارت خانه ایران در فرانسه با رویکرد نمادگرایی در معماری+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

82-دانلود رساله فرهنگسرا با رویکرد پایداری اجتماعی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

83-دانلود رساله مجموعه فرهنگی- اقامتی بانوان با رویکرد اکوتوریسم+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

84-دانلود رساله مجتمع تجاری با رویکرد هویت ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

85-دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد همساز با اقلیم+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

86- دانلود رساله دانشکده بين المللي معماري و شهرسازي پايدار +نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

87- دانلود رساله باغ موزه هنر با رويکرد روانشناسی محیط+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

88- دانلود رساله بیمارستان تخصصی کودکان+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

89- دانلود رساله مجموعه اقامتی تفریحی با رویکرد اکوتوریسم+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

90- دانلود رساله مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

91- دانلود رساله باغ موزه عرفان با رویکرد روانشناسی محیط+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

92- دانلود رساله طراحی غرفه ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی با رویکرد معماری ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

93- دانلود رساله خوابگاه دانشجویی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

94- دانلود رساله طراحی برج باغ مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

95- دانلود رساله خانه فرهنگ کرج+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

96- دانلود رساله موزه نساجی+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی

97- دانلود رساله فرهنگی مولانا+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+فایل3d

98- دانلود رساله شهرک مسکونی+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+شیت بندی+فایل3d

99- دانلود رساله کتابخانه تخصصی هنر+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل

100- دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل

101- دانلود رساله تفرجگاه و اقامتگاه ساحلی+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+شیت بندی+فایل 3MAX

102- دانلود رساله پارک شهر+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+پاورپوینت ارائه+شیت بندی+فایل 3MAX

103- دانلود رساله مرکز نجوم+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+پاورپوینت ارائه+شیت بندی

104- دانلود رساله موزه مشاهیر ایران+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+پاورپوینت ارائه+شیت بندی+فایل 3dmax

105- دانلود رساله مرکز همایش بین المللی معماری+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+پاورپوینت ارائه+شیت بندی

106- دانلود رساله مدرسه موسیقی+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+پاورپوینت ارائه+شیت بندی

107- دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+پاورپوینت ارائه

108- دانلود رساله مرکز درمانی و آموزشی بیماران روحی -روانی+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+فایل سه بعدی 3dmax

109- دانلود رساله مجموعه فرهنگی آموزشی+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+فایل سه بعدی REVIT

110- دانلود رساله مجتمع بین المللی اقامتی وتوریستی+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل+پوسترها+پاورپوینت ارائه

111- دانلود رساله موزه خودروهای مدرن+مطالعات کامل +نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی کامل

112- دانلود رساله خانه شعر(با رویکرد شعر نو)+مطالعات کامل رساله+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی+پاورپوینت ارائه

113- دانلود رساله مجموعه ورزش های زمستانی+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی

114- دانلود رساله دانشکده هنر و معماری+مطالعات کامل رساله+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی +شیت بندی

115- دانلود رساله موزه دفاع مقدس+مطالعات کامل رساله +نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی

116- دانلود رساله مجموعه ورزشی- تفریحی+مطالعات کامل رساله+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی کامل +شیت بندی

117- دانلود رساله ترمینال مسافربری+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی

118 دانلود رساله -باغ موزه هنر و فرهنگ ایرانی+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+شیت بندی

119- دانلود رساله پردیس سوارکاری+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی+شیت بندی

120- دانلود رساله مجتمع تفریحی ورزشی+مطالعات کامل رساله+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی+پاورپوینت ارایه+فایل 3dmax

121- دانلود رساله سرای شعر با رویکرد شعرکلاسیک+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی+فایل3DMAX

122 دانلود رساله -هتل ۴ ستاره+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی

123- دانلود رساله موزه معماری ایران+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی

124- دانلود رساله خانه آواز ایرانی+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی کامل+شیت بندی

125- دانلود رساله خانه مد+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی+شیت بندی+پاورپوینت ارائه

126- دانلود رساله مجتمع تفریحی توریستی اقامتی+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی+پاورپوینت ارائه+فایل3dmax

127- دانلود رساله بیمارستان عمومی+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی

128- دانلود رساله استادیوم فوتبال+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی

129- دانلود رساله خانه تئاتر+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی+فایل 3d

130- دانلود رساله سرای فرهنگ و هنر بانوی ایرانی+مطالعات کامل رساله+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی

131- دانلود رساله مرکز ورزش های آبی+مطالعات کامل رساله+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی

132- دانلود رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی

133- دانلود رساله مرکز نجوم و اختر شناسی +مطالعات کامل رساله+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی+فایل 3dmax

134- دانلود رساله مرکز موسیقی+مطالعات کامل رساله +نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی+شیت بندی+پاور پوینت ارائه

135- دانلود رساله برج مسکونی+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+ شیت بندی

136- دانلود رساله برج مسکونی پایدار+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی+شیت بندی

137- دانلود رساله هنرستان دخترانه+مطالعات کامل رساله+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی+پاورپوینت ارائه+شیت بندی+فایل 3d max

138- دانلود رساله مرکز فرهنگی تفریحی+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی+پاورپوینت ارائه + فایل 3d

139- دانلود رساله مجموعه اقامتی توریستی(با رویکرد معماری بومی) + مطالعات کامل رساله +نقشه های اتوکدی مجموعه اقامتی توریستی +تصاویر سه بعدی+شیت بندی+پاورپوینت ارائه

140- دانلود رساله مجموعه اقامتی-تفریحی+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی+شیت بندی+پاورپوینت+فایل سه بعدی3d max

141- دانلود رساله موزه ماشین(اتومبیل)+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی+شیت بندی

دانلود رساله موزه عکس و دوربین+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی +تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی+شیت بندی

142- دانلود رساله موزه ادیان+نقشه های اتوکدی+رندر ها+پاورپوینت ارائه

143 دانلود رساله -باغ موزه آب+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی کامل+رندر های داخلی و خارجی +پاورپوینت ارائه+شیت بندی

144- دانلود رساله مرکز فرهنگی پژوهشی نور(موزه نور)+نقشه های کامل اتوکدی+رندرهای داخلی و خارجی+فایل سه بعدی مکس+پاورپوینت ارائه+شیت بندی

145- دانلود رساله آکادمی پرورش اندام+مطالعات کامل+نقشه های کامل اتوکدی+شیت بندی+تصاویر سه بعدی و فایل سه بعدی رویت

146- دانلود رساله مطالعات مرکز توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی+نقشه های اتوکدی کامل+رندر های داخلی و خارجی +پاورپوینت ارائه+شیت بندی

147- دانلود رساله پردیس سینمایی+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر سه بعدی +شیت بندی

148- دانلود رساله مرکز آب درمانی+نقشه های اتوکدی کامل+شیت بندی+تصاویر سه بعدی طرح+پاور پوینت ارائه

149- دانلود رساله خانه شهروند،مکانی برای همه مردم شهر+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+رندرها+فایل سه بعدی مکس+شیت بندی

150- دانلود رساله خانه شعر و عکس(با رویکردی به اندیشه های سهراب سپهری)+نقشه های اتوکدی+شیت بندی+رندر ها

151- دانلود رساله باغ کتاب+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+رندر های داخلی و خارجی

152- دانلود رساله هتل تفریحی- ورزشی+مطالعات کامل+نقشه های کامل اتوکدی+رندرها و شیت بندی+پاورپوینت ارائه

153- دانلود رساله سرای هنر+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی

154- دانلود رساله مجتمع تجاری+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+رندر های داخلی و خارجی

155- دانلود رساله مجموعه فرهنگی و هنری+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+رندرها و شیت بندی+پاورپوینت ارائه

156- دانلود رساله سفارت ایران در استرالیا+نقشه های اتوکدی+رندرها و شیت بندی+پاورپوینت ارائه

157- دانلود رساله سفارت ایران در ژاپن+مطالعات+تمامی نقشه های اتوکدی+رندرها و شیت بندی

158- دانلود رساله هتل پنج ستاره +مطالعات+تمامی نقشه های اتوکدی+رندرها و شیت بندی

159- دانلود رساله مرکز خلاقیت های کودک و نوجوان+مطالعات کامل+نقشه های کامل اتوکدی+تصاویر کامل سه بعدی+شیت بندی و پاورپوینت ارائه

160- دانلود رساله موزه جنگ+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی کامل+تصاویر سه بعدی+شیت بندی

161-مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست+مطالعات کامل+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+شیت بندی(پوستر ها)+پاور پوینت ارائه

162- دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن+مطالعات کامل رساله+نقشه های اتوکدی کامل+پوسترها+پاورپوینت ارائه

163- دانلود رساله مجتمع تفریحی و گردشگری+مطالعات رساله+نقشه های اتوکدی+شیت بندی+تصاویر سه بعدی

164- دانلود رساله ساختمان بورس و اوراق بهادار ایران+نقشه های اتوکدی+تصاویر سه بعدی+پاورپوینت ارائه

165- دانلود رساله هتل تفریحی توریستی+مطالعات+تمامی نقشه های اتوکدی+رندر ها و شیت بندی

166- دانلود رساله فرهنگسرای هنرهای معاصر+نقشه های اتوکدی+شیت بندی+رندرهای داخلی و خارجی+فایل سه بعدی

167- دانلود رساله موزه هنرهای تجسمی +مطالعات+نقشه های اتوکدی +رندرها و تصاویر سه بعدی+شیت بندی

168- دانلود رساله طراحی فرودگاه+نقشه های کامل اتوکدی+رندرهای داخلی و خارجی+پوسترها

169- دانلود رساله هتل بین المللی+نقشه های کامل اتوکدی و تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی طرح

170- دانلود رساله مرکز حمایت از کودکان کار+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

171- دانلود رساله خانه سینما+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

172- دانلود رساله مجموعه ورزشی بانوان+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

173- دانلود رساله پژوهشکده پلیمر+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

174- دانلود رساله پردیس مسکونی+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

175- دانلود رساله باشگاه سوارکاری+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پاورپوینت

176- دانلود رساله ایستگاه مترو+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پاورپوینت

177- دانلود رساله دانشکده معماری و هنر+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

178- دانلود رساله طراحی سرای محله+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

179- دانلود رساله مرکز کودکان استثنایی+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

180- دانلود رساله کانون پرورشی کودکان و نوجوانان+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

181- دانلود رساله مجتمع سینمایی+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

182- دانلود رساله پایانه مسافربری(ترمینال)+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

183- دانلود رساله پردیس هنری+مطالعات،نقشه ها+پوستر+پاورپوینت

184- دانلود رساله طراحی ایستگاه آتش نشانی+نقشه های کامل اتوکدی+مطالعات+پوستر+پاورپوینت

185- دانلود رساله پردیس آرامش بانوان+نقشه های کامل اتوکدی +پوستر

186- دانلود رساله پردیس سینمایی+نقشه های اتوکدی+پوستر +پاور پوینت

187- دانلود رساله رصد خانه +نقشه های کامل+پوستر+پاورپوینت

188- دانلود رساله فرهنگسرای موسیقی+مطالعات،نقشه ها+پوستر+پاورپوینت

189- دانلود رساله مجتمع مسکونی تجاری+ مطالعات +نقشه های اتوکدی+پوستر+پاورپوینت

190- دانلود رساله خانه معمار+نقشه ها +پوستر+پاورپوینت

191- دانلود رساله پژوهشکده هواشناسی+مطالعات +نقشه ها +پوستر +پاورپوینت

192- دانلود رساله کانون مخترعین+نقشه ها+مطالعات +پوستر+پاورپوینت

193- دانلود رساله مجتمع اقامتی توریستی+مطالعات +نقشه ها+پوستر+پاورپوینت

194- دانلود رساله موزه فرهنگ و اقوام+نقشه ها + مطالعات+پوستر

195- دانلود رساله سفارت خانه (سفارت ایران در ایتالیا)

196- دانلود رساله شهر کودک+مطالعات +نقشه های اتوکدی+پوستر+پاورپوینت

197- دانلود رساله خانه موسیقی+مطالعات +نقشه های اتوکدی+پوستر+پاورپوینت

198- دانلود رساله کانون پرورش فکری کودکان+مطالعات+نقشه ها+پوستر+پاورپوینت

199- دانلود رساله مجموعه سینمایی+مطالعات +نقشه ها+پوستر+پاورپوینت

200-دانلود رساله مجتمع فرهنگی هنری بانوان با رویکرد تعاملات اجتماعی

201-دانلود رساله مرکز فرهنگی هنری با رویکرد زمینه گرا

202-دانلود رساله مجتمع فرهنگی با رویکرد افزایش سرزندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا